Психологически консултации, психотерапия, тренинги, лекции. Преводачески услуги. (бета версия)

Групови тренинги

Предлаганите групови тренинги/обучения са с продължителност от 1 до 3 дни.* 

Целевите групи са:

1. Педагогически колективи в различни образователни учреждения и звена.

2. Фирми - мотивация и тиймбилдинги за персонала в различни аспекти.

3. Родителски групи - под формата на проблем-центрирани обучения за родители.

4. Ученици от гимназиалния курс.

5. Други - сформирани групи с общ проблем/интереси.

Тематиката на даден тренинг/обучение се определя от заявителя и може да бъде приета или отказана от мен, в зависимост от нейната същност. При желание от страна на заявителя, мога и аз да предложа съответен за случая тренинг/обучение.

Всички условия по начина и мястото на провеждане се договарят предварително. Същото важи и за заплащането. Запазвам си правото да каня съответен специалист, когато това е необходимо, за съвместно с мен провеждане на тренинга.

За допълнителни въпроси, моля обръщайте се на страницата Контакти.

* При поискване, мога да представя списък-предложение с предлаганите от мен тренинги за съответната целева група.

Благодаря за Вашето доверие и избор!

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg