Психологически консултации, психотерапия, тренинги, лекции. Преводачески услуги. (бета версия)

Лекции

Предлагам лекции (беседи/дискусии/семинари) в следните области на човешката теория и практика:

1. Медицина - най-различни общи и конкретни теми.

2. Психология - както теоретична, така и практическа. Психологическа диагностика, консултиране, психотерапия.

3. Хранене и хранителни режими.

4. Семейно планиране, сексуално възпитание и просвета. Болести, предавани по полов път.

5. Човек и личност - същност, развитие, структура, функции, възпитание, поведение.

6. Структуриране и мениджмънт на времето.

7. Проблеми на различните възрастови групи и начини за преодоляването им.

8. Любов и близост. Изневяра и ревност.

9. Проблеми на общуването.

... и много други, в зависимост от конкретните изисквания. При нужда, работя съвместно със съответен специалист.

Всички условия по провеждането на дадена лекция се договарят предварително!

За допълнителни въпроси и заявки се обръщайте писмено на страницата Контакти.

Благодаря за Вашето доверие и избор!
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg