Психологически консултации, психотерапия, тренинги, лекции. Преводачески услуги. (бета версия)

Писмени преводи

Писмени преводи

Нека започна с това, че от 1999 г. се занимавам професионално с писмени преводи от руски и английски езици. През този период, в продължение на 7 години имах дори собствена преводаческа агенция (извън България). Превеждал съм и превеждам в най-различни области на човешката теория и практика. Но - не съм заклет преводач! Моля да не ми изпращате запитвания за преводи, отнасящи се до официални заверки - това мога да го правя, с помощта на мои колеги, но тази процедура, в която мога да бъда само посредник, не ми е от най-приятните...

Основни понятия и условия:

Преводаческа страница - равна е на 1800 знака с интервалите. 
Стандартна норма за превод за 24 часа - 6-8 преводачески страници.
Минимална цена за превод на 1 преводаческа страница от руски на български - 8.00 лв.
Минимална цена за превод на 1 преводаческа страница от български на руски - 9.00 лв.
Минимална цена за превод на 1 преводаческа страница от английски на български - 10.00 лв.
Минимална цена за превод на 1 преводаческа страница от български на английски - 11.00 лв.
Минимална цена за превод на 1 преводаческа страница от английски на руски - 12.00 лв.
Минимален таксуван обем на превод - 1 преводаческа страница.
Плащане от Клиента - в рамките на 3 (три) работни дни след предаване на превода.
Освен горните условия, всяка поръчка за изпълнение на превод се договаря конкретно.

Мога да предоставя преводачески услуги от и на други езици, но като посредник.

Общо взето, използвам принципа, че Клиентът, поръчал превод, трябва да избере две от следните три опции:
БЪРЗО, ЕВТИНО, КАЧЕСТВЕНО.

За всички допълнителни въпроси, които могат да възникнат, моля обръщайте се писмено на страницата Контакти.

Благодаря за Вашето доверие и избор!
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg