Психологически консултации, психотерапия, тренинги, лекции. Преводачески услуги. (бета версия)

Хранителни режими

Изготвяне на индивидуални хранителни режими

Предлагането на тази услуга се наложи постепенно - след повече от 20-годишната ми практика в областта на медицината и психологическото консултиране. Както знаете, не са толкова много нещата, от които генерално зависи нашата кондиция към даден момент. Едно от най-важните е храненето. Не само с какво се храним, но и как е приготвена храната ни, какъв е нашият хранителен режим през деня, през седмицата, за определен период от време. Нашата съвременност е белязана с много предизвикателства и високи скорости почти във всяка област. Ето защо, именно храненето е едно от най-важните неща за поддържане на нашата физиология, психика, поведение, здраве, социална реализация - колкото и да е невидимо понякога това.

Изготвяните от мен хранителни режими се разпределят главно в три групи:
1. Хранителен режим с цел достигане на нормално тегло
2. Хранителен режим при конкретни хронични заболявания
3. Хранителен режим, осигуряващ здравословно хранене

Веднага искам да посоча, че всеки изготвян хранителен режим за даден Клиент е строго индивидуален за него - не нося отговорност, ако някой друг е решил да използва същия хранителен режим, копирайки го от свой познат (мой клиент)!

Също така, нека предварително е ясно, че за изготвянето на хранителния режим на мен ми е необходима строго специфична и конкретна информация за всеки, пожелал тази услуга. Практиката показва, че за тази цел са необходими поне две срещи (консултации) с въпросния клиент.

И накрая, изготвеният конкретно за Вас индивидуален хранителен режим ще Ви бъде предоставен на хартиен/електронен носител със съответното оформление за удобно използване.

За заявки и въпроси, моля обръщайте се писмено на страницата Контакти.

Благодаря за Вашето доверие и избор!

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg